Dobrodošli na sajt www.wolf.rs.

WOLF INTER EXPORT D.O.O. vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja ovog sajta, a prema navedenim Uslovima kupovine i isporuke koje možete pronaći i detaljno pročitati na dnu svake stranice ovog web sajta.


REKLAMACIJE


PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA PUTEM WEB SAJTA


Član 1.

Ovim pravilnikom trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nesaobraznosti robe putem web sajta www.wolf.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2.

Potrošač, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji putem interneta na sajtu www.wolf.rs poručuje/kupuje proizvode za lične ili potrebe nekog drugog lica.

Član 3.

Potrošač ima pravo reklamacije na kupljeni proizvod u roku od dve godine od dana kupovine.

Član 4.

Zahtev za reklamaciju može se dostaviti samo poštom i to na sledeću adresu:

„JKM PROFIT D.O.O.“ Beograd,

Ul. Jurija Gagarina 151a, I sprat, lokal 69

11 070 Novi Beograd


Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju potrošač je dužan da:

- reklamiranu obuću dostavi zajedno sa fiskalnim računom ili drugim dokazom o kupovini koji je dobio prilikom kupovine poručenog artikla

- dostavi popunjen reklamacioni list koji je dobio uz poručeni artikal

- u reklamacionom listu navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste

- dostavi potpisani nalog za ispravku.

Član 5.

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje nadležna komisija. Odgovor na izjavljenu reklamaciju potrošaču će biti poslat u roku od 8 dana od dana prijema iste.

Član 6.

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane trgovca, potrošač ima pravo po sopstvenom izboru na:

- zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod ili otklanjanje nedostatka na proizvodu

- vraćanje iznosa cene plaćene prema priloženom fiskalnom računu, u slučaju kada otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca.

Povrat novca potrošaču koji nema otvoren tekući račun izvršiće se elektronskim putem ili poštanskom uputnicom u roku od 7 dana od odustanka od kupovine.

Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.


PODRŠKA I REKLAMACIJE:

Bilo koji problem vezan za proizvod koji ste kupili kod nas možete rešiti kontaktom na bilo koji od dole navedenih načina:

• E-mail na: jkmprofit@gmail.com

• Poštom na:

„JKM PROFIT D.O.O.“ Beograd,

Ul. Jurija Gagarina 151a, I sprat, lokal 69

11 070 Novi Beograd

Republika Srbija

Telefonom na 011/2271128